Fondo cabecera Concello de Castro de Rei

Proxecto urbano

Dentro das políticas de desenvolvemento sostible do Concello de Castro de Rei, un dos obxectivos básicos é desenvolver un núcleo urbano con características urbanísticas harmónicas e que permita unha integración coherente co patrimonio cultural e natural do municipio.

A área de Urbanismo da institución local traballa partindo desta filosofía, que constitúe ademais un eixo transversal de toda a acción de goberno. Ha de terse en conta que a xestión de residuos, o alumado público, o mantemento de parques e xardíns, a incorporación de espazos deportivos e de lecer ou a organización do transporte público, por exemplo, son áreas de traballo craves para mellorar os niveis de calidade dunha contorna urbana.

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Castro de Rei
Concello de Castro de Rei
Plaza Mayor N°1 – 27250 Castro de Rei - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 314 034 | Fax: 982 314 061
E-mail: concello.castroderei@eidolocal.es